Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14 i 1800 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan

Yttrande, som ska vara skriftligt, ska ha inkommit till PTS senast den 1 juni 2016, gärna elektroniskt till 1800mhzbandet@pts.se.

Mer information i missivet.

Inkomna synpunkter:

Sammanställning av remissvar och PTS bemötande av dessa.