Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

PTS publicerar förslag till generellt koordineringsavtal för 450 MHz-bandet som ska ersätta nuvarande avtal från 2007 .

PTS och Finnish Communications Regulatory Authority, FICORA, i Finland, har förhandlat om en uppdatering av koordineringsavtal rörande 450 MHz-bandet.

PTS anser att avtalet ger en större frihet än tidigare avtal, då bl.a. användandet av LTE- teknik möjliggörs.

Det finns nu tillfälle att kommentera förslaget. Vänligen skicka era synpunkter till christian.hoglund@pts.se eller till pts@pts.se senast 30 mars 2016.