Remiss av PTS förstudierapport om 1,5 GHz-bandet (1427-1518 MHz)

PTS har sammanställt en förstudierapport om den framtida användningen av 1,5 GHz-bandet (1427 – 1518 MHz). Frekvensbandet är lämpligt att användas för att öka nedlänkskapaciteten för mobilt bredband, enligt förstudien som marknadsaktörer nu har möjlighet att lämna synpunkter på.

PTS föreslår en tilldelning av nationella blocktillstånd genom urvalsförfarande. PTS anser också att en framtida tilldelning kan komma att omfatta hela eller delar av utrymmet 1427 – 1518 MHz, bland annat beroende på hur situationen för harmonisering och koordinering ser ut.

Tillståndsvillkoren bör inte ställa krav på vilka frekvensband som bör kombineras med det aktuella frekvensutrymmet, enligt förstudien.

Skriftliga synpunkter på denna förstudierapport ska lämnas senast den 31 januari 2017 till 2.3och1.5GHz@pts.se

 

Inkomna synpunkter: