Remiss av förstudie inför tilldelningen av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet

PTS har uppdaterat sin förstudie inför tilldelningen av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet. Flera av de bedömningar som PTS gjorde i den tidigare förstudien kvarstår, och PTS gör bedömningen att förutsättningarna inför en tilldelning är goda.

Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på den uppdaterade förstudien. Synpunkter kan lämnas via e-post till 700MHzbandet@pts.se.  

Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 15 november.

Vid frågor om denna remiss, kontakta Christian Bygren, telefon 08-678 56 09.