Förslag till föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner - dnr 18-2483

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ändring i PTS föreskrifter (2008:1) om spektrumauktioner.

Synpunter senast 23 april

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast måndagen den 23 april 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-2483 och skicka svaren till pts@pts.se.

Inkomna synpunkter: