PTS förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet - dnr 18-2482

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet (694–790 MHz).

PTS avsikt är att den 4 december 2018 inleda ett tilldelningsförfarande avseende fyra frekvensblock om 2×5 MHz för FDD (713–733/768–788 MHz) samt fyra frekvensblock om 1×5 MHz för SDL (738–758 MHz).

PTS efterfrågar synpunkter

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast måndagen den 23 april 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-2482 och skicka svaren till pts@pts.se.

Inkomna synpunkter:


Remiss