Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning i 2,3 GHz-bandet

Post- och telestyrelsen (PTS) remitterar nu en förstudie som är en uppföljning till Förstudierapport 2,3 GHz (dnr 16-11428) och en kompletterande analys inför tilldelning av 2,3 GHz-bandet.

PTS önskar särskilt motta synpunkter på föreslagen lösning för utbyggnad av mobilt bredband i Göteborgsområdet, där tillståndshavarna i bandet föreslås åläggas ett kollektivt ansvar att tillse att Onsala Rymdobservatorium skyddas.

Ni bereds härmed tillfälle att komma in med kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar. PTS emotser gärna skriftliga svar till adressen 2.3GHz@pts.se. Sista svarsdag är den 23 maj 2014.