Konsultation av förslag inför tilldelningen i 2,3 och 3,5 GHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av frekvensutrymme i frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz.

PTS kommer efter denna konsultation med intressenter att sammanställa detaljerade regler kring tilldelningen och planerar att i april remissa en så kallad allmän inbjudan.

Intressenter har till den 5 mars 2019 på sig att lämna skriftliga synpunkter på denna konsultation. Skicka synpunkter till 3500MHzbandet@pts.se.

Nedan finns de inkomna konsultationssvaren. PTS har dessutom mottagit 47 stycken yttranden från privatpersoner som förordar olicensierat spektrum i 3,5 GHz-bandet, samt ett yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting där förbundet avstår från att yttra sig över förslagen i konsultationen.

PTS bemötande av inkomna konsultationssvar

Ta del av PTS bemötande.

Inkomna konsultationssvar