Extra konsultation om täckningskrav i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Skriftliga synpunkter skickas till: 900-2100-2600@pts.se, senast den 20 oktober 2022. Utifrån inkomna synpunkter gör PTS en bedömning om förslagen behöver ändras.

Regionernas prioriterade täckningsbrister

För att öppna filen behövs GIS-programvara, tex. QGIS eller MapInfo.