Telefoni & internet


PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

5 juni 2019


Svara senast den 19 juni 2019.

29 maj 2019


Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

27 maj 2019


Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019