Telefoni & internet


Förslag på föreskrifter om ersättning vid utlämning av uppgifter vid brottsbekämpning samt vid medverkan med verkställighet av hemlig dataavläsning.

4 oktober 2021


25 januari 2021


PTS publicerar förslag till modifierat koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

4 november 2020


PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

24 augusti 2020


PTS har vänt sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom NIS-lagen

25 juni 2020


11 juni 2020


11 maj 2020


6 maj 2020


17 april 2020