2015


17 december 2015


PTS remitterar härmed förslaget till mobilnummerstrategi.

15 december 2015


8 december 2015


PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 0710 för mobila bredbandstjänster.

18 november 2015


23 oktober 2015


I beslut N2014/3765/ITP gav regeringen PTS i uppdrag att dels föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

6 februari 2015


2 februari 2015


7 januari 2015