EU-samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde