Remiss - Beslut om ändring i telefoninummerplanen - dnr 15-10583

PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 0710 för mobila bredbandstjänster.

Synpunkter på förslaget skickas till andreas.hall@pts.se senast den 9 december 2015. Vänligen ange diarienummer 15-10583 i ämnesraden.

Dokument: