Remiss - hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

I beslut N2014/3765/ITP gav regeringen PTS i uppdrag att dels föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

PTS har tagit fram ett förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen. I rapporten föreslår PTS att det blir en permanent uppgift för myndigheten att pröva frågor om utfärdande av stöd eller icke-invändning för ansökningar om toppdomäner med ett geografiskt namn som har anknytning till Sverige. PTS föreslår också vissa ändringar i toppdomänlagen samt att ett antal frågor utreds vidare.

Den som vill lämna synpunkter på PTS förslag har möjlighet att göra det senast den 27 februari 2015. Synpunkter skickas skriftligen (gärna i elektronisk form) till pts@pts.se. Ange diarienummer 14-9695 i ämnesraden.