Remiss – ändring av telefoninummerplanen - dnr 15-11392

PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 118 XYZ för nummerupplysningstjänster.

Synpunkter på förslaget skickas till andreas.hall@pts.se senast den 18 januari 2016. Vänligen ange diarienummer 15-11392 i ämnesraden.

Dokument: