Remiss angående PTS förslag till mobilnummerstrategi

PTS remitterar härmed förslaget till mobilnummerstrategi.

I telefoninummerplanen finns det totalt 50 miljoner nummer för mobiltelefonitjänster. Av dessa är drygt 10 miljoner nummer lediga för tilldelning till operatörer. Det finns indikationer på att behovet av mobilnummer inte kommer att öka stort den närmaste tiden men vi kan inte säkert säga hur utvecklingen framöver kommer att se ut.

PTS har därför tagit fram en mobilnummerstrategi som redovisar hur mer nummerkapacitet för mobiltelefonitjänster kan skapas i telefoninummerplanen om behov uppstår.


PTS önskar få era synpunkter på förslaget senast den 29 januari 2016.

Dokument: