Andra samråd om förslag till beslut marknaden mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om markanden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 11 maj 2016.

Läs en sammanställning av synpunkter som inkom i samband med det första samrådet av reviderad kalkylmodell för mobilnät och uppdaterad kalkylränta (WACC) och en redovisning av PTS kommentarer på dessa synpunkter