Remiss av PTS förslag på införande av åtgärder på kort sikt enligt strategin för telefoninummerplanen

PTS vill genom denna remiss få er syn på förslaget, och marknadens aktörer har nu möjlighet att lämna skriftliga synpunkter senast den 15 juni 2016 till Bo Martinsson, bo.martinsson@pts.se.

Mer information i missivet.

Se även rapporten Geografiska telefonnummer bli möjliga att använda i bl.a. mobilnät.

Remissvar:

 • Comhem
 • Datainspektionen
 • Internetstiftelsen i Sverige (IIS)
 • Konkurrensverket
 • Länsstyrelsen Blekinge län
 • Länsstyrelsen Gotlands län
 • Länsstyrelsen Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen Hallands län
 • Länsstyrelsen Jämtlands län
 • Länsstyrelsen Jönköpings län
 • Länsstyrelsen Stockholms län
 • Länsstyrelsen Uppsala län
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Länsstyrelsen Västerbottens län
 • Länsstyrelsen Västernorrlands län
 • Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Polismyndigheten
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Telenor
 • Telia
 • Tillväxtverket
 • Voxbone