Samråd angående förslag till beslut om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknätet

Synpunkter på förslagen till beslut kan lämnas skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 5 maj 2016.

Mer information finns i respektive missiv.