Samråd med EU om marknaden för fast samtalsterminering

Denna EU-notifiering har föregåtts av två tidigare nationella samråd, ett i december 2015 och ett i oktober 2016. Intressenter hade då möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutsförslaget.

Länk till samråd 1

Remissammanställning samråd 2

Länk till samråd 2

2016-12-16: Svar från EU-kommissionen.