Remiss av PTS förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

PTS har tagit fram ett förslag på beslut om ändring av telefoninummerplanen. Åtgärderna i beslutet syftar till att det ska bli möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och i mobil nätanslutningspunkt samt använda vissa icke-geografiska telefonnummer i mobil nätanslutningspunkt.

PTS vill genom denna remiss få er syn på förslaget till beslut. Skriftliga synpunkter (gärna i elektronisk form) skickas in senast den 12 juni 2017 till Bo Martinsson, bo.martinsson@pts.se.

Remissdokument: