Samråd av förslag till ny kalkylmodell för det fasta nätet

Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet inklusive förslag till omprövning av beslut om skyldigheter på marknad 1 och 3a.

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till ny kalkyl modell med tillhörande dokumentation liksom övriga dokument som är föremål för samråd kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast fredagen den 20 oktober 2017.

Om ni har några frågor med anledning av samrådet, vänligen maila prisreglering@pts.se eller kontakta Bengt G Mölleryd, tel: 0736 44 55 64, epost: bengt.molleryd@pts.se

Observera - dokument "MRD ERT 1.1" nås här. Klicka här för att öppna dokumentet.

2017-09-19 Tillägg till samrådssvar

PTS har i sammanställningen av samrådssvar oavsiktligt missat att inkludera Telenors kommentarer avseende principerna 11, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 31 och 43 i Förslag till modellreferensdokument; riktlinjer för framtagande av kalkylmodell för det fasta nätet, BULRIC som redovisar riktlinjer och principer för ny kalkylmodell.1 Telenors svar på samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet (2016-06-22) finns publicerad på PTS hemsida.

2017-09-21 Informationsmöte

Klicka här för övergripande presentation av kalkylmodellen

Klicka här för detaljerad presentation av kalkylmodellen

Samrådssvar