Notifiering av ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

2018-06-21 Frågor från EU-kommissionen och PTS svar

PTS har besvarat frågor från EU-kommissionen med anledning av notifieringen:

- EU-kommissionens frågor och PTS svar

- Bilaga A FTR

- Bilaga B Kalkylräntan (WACC)

2018-06-21 Modelldokumentation med ändringsmarkeringar

PTS har gulmarkerat de väsentliga ändringar i modelldokumentationen som gjorts jämfört med samrådet som avslutades den 23 mars 2018.

- Ändringsmarkerad modelldokumentation

2018-06-21 Genomförda ändringar i modellen

PTS har specificerat väsentliga ändringar som gjorts i kalkylmodellen jämfört med samrådet som avslutades den 23 mars 2018.

- Modellspecifika ändringar

2018-06-21 PTS svar på skrivelse från ComHem

Efter att samrådet som påbörjades den 22 februari 2018 och avslutades den 23 mars 2018, har ComHem lämnat in en skrivelse, som PTS har besvarat.

- Skrivelse från ComHem och PTS svar

2018-06-21 PTS publicerar svar på kompletterande frågor från ComHem om brunnar i nätet

ComHem ställt frågor om brunnar i nätet, som PTS har besvarat en separat promemoria.

- Frågor från ComHem om brunnar och PTS svar