Samråd ny kalkylmodell

PTS emotser svar på detta samråd senast den 16 mars.

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till ny kalkylmodell med tillhörande dokumentation liksom övriga dokument som är föremål för samråd kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast den 16 mars 2018.

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på webbplatsen. 

Om ni har några frågor med anledning av samrådet, vänligen maila prisreglering@pts.se eller kontakta Bengt G Mölleryd, tel:  0736 44 55 64, epost: bengt.molleryd@pts.se

Inkomna synpunkter

2018-03-09 PTS förlänger samrådstiden med en vecka.

Vi välkomnar synpunkter på underlaget fram till den 23 mars. Vi välkomnar frågor på underlaget och det finns möjlighet till enskilt möte för att diskutera uppföljning av eventuella frågor.

2018-03-01 Kalkylmodell – åtgärdat fel i namnhanteraren – ny version

PTS har blivit uppmärksammade på att det funnits fel i namnhanteraren i Excelfilen vilket gett upphov till ett funktionsfel när man exporterar från Accessmodellen till Coremodellen. Det har åtgärdas och en ny version av kalkylmodellen finns nu tillgänglig.

·        Svenska stadsnätsföreningen (SSNF)

·         ComHem

·         IP-Only

·         STOKAB

·         Svenska stadsnätsföreningen (SSNF)

·         Tele2

·         Telenor

·         Telia