Remiss - Vägledning med anledning av stadsnätsuppdraget dnr 17-6891

Svara senast 4 mars 2019.

PTS har tagit fram en vägledning som baseras på slutsatserna i rapporten: Kommuners roller och ett undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen.

PTS välkomnar synpunkter

PTS samlar nu in synpunkter från kommuner och andra aktörer på bredbandsmarknaden. Möjligheter att lämna synpunkter finns fram till måndag 4 mars 2019.

Synpunkter mailas till pts @ pts.se. PTS kommer att behandla personuppgifter i samband med de inkomna svaren. Klicka här för att läsa mer om vårt arbete med GDPR.