Samråd med EU-kommissionen om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nät - Dnr 15-7200