Samråd av prisskyldighet för lokalt tillträde och kalkylmodell för det fasta nätet

PTS emotser svar på detta samråd senast den 22 februari.

PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet. Detta innebär att den prisskyldighet som gäller för Telia vid tillhandahållande av koppartillträde bör ändras. Den som vill lämna synpunkter på förslagen till uppdaterad kalkylmodell med tillhörande dokumentation samt utkast till beslut om ändring av prisskyldigheten (dokument 1-5) kan göra det skriftligen till PTS på adressen prisreglering@pts.se senast den 22 februari 2021.

Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats. Om ni anser att ert svar innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess, vänligen markera vilka uppgifter som det är fråga om. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess. 

Om ni har några frågor avseende uppdateringen av kalkylmodellen, vänligen maila prisreglering[a]pts.se eller kontakta Josef Ålander, e-post: josef.alander[a]pts.se. Om ni har frågor som gäller utkastet till ändringsbeslut kan ni kontakta Emma Nörler Trautmann, tfn 073-644 55 75, e-post emma.norlertrautmann[a]pts.se.