Konsultation inför planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Konsultation 24 februari till 28 mars 2022

PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbanden 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz genom urvalsförfarande. Detta dokument beskriver PTS förslag för det planerade förfarandet. Marknadens aktörer ges genom denna konsultation information om förslagen och tillfälle att lämna synpunkter.

Skriftliga synpunkter skickas till:
900-2100-2600@pts.se, senast den 28 mars 2022. Utifrån inkomna synpunkter gör PTS en bedömning om förslagen behöver ändras.

Bemötande 2022-04-25

Klicka här för att läsa PTS bemötande av synpunkterna.