Betalning leverantörsfakturor

Under rådande pandemi rekommenderar Riksgälden myndigheterna att betala sina leverantörsfakturor före sista betalningsdag.

Inbromsningen i ekonomin till följd av pandemin innebär stora påfrestningar för många företag. Myndigheterna kan bidra till att företag får in likviditet snabbare genom att betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt. Huvudregeln för myndigheter är annars att betala fakturor först på sista betalningsdagen, som ett led i en god kassahållning för staten.

PTS följer Riksgäldens rekommendation och kommer att arbeta för att betalning av leverantörsfakturor skall ske inom 8 dagar.

Med denna tillfälliga ändring kan vi bidra till en liten lättnad för företagen under rådande läge.

Förändringen gäller från den 20 april och som längst till den 31 december.