Diariet

I PTS diarium kan du söka ärenden som registrerats hos Post- och telestyrelsen fr.o.m. 2006-01-01.

Vill du begära ut handlingar, eller söker du ärenden som registrerats före 2006-01-01, kontakta PTS registratur på pts@pts.se eller 08-678 55 00.

Söka i diariet

Vill du söka ärenden? Gå till: PTS diarium