Fakturering och betalning

Här hittar du uppgifter om fakturering och betalning.

Lag som innebär e-faktura

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor. Lagen är en ny europeisk standard som gäller för alla offentliga upphandlingar och inköp som har påbörjats efter den 1 april 2019.

Observera att offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum inte omfattas av lagen.

Så här skickar du e-faktura

PEPPOL-nätverket

Vi ser helst att ni skickar era e-fakturor via PEPPOL-nätverket, ett europeiskt nätverk för elektroniska fakturor som är öppet för alla.

Läs mer om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID hos DIGG

Via PEPPOL-nätverket tar vi emot:

  • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura),
  • Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt
  • PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Adress i PEPPOL: 0007:2021004359

Post- och telestyrelsen
Referensnamn (ni får det av beställaren på PTS)
FE 7761
831 90 Östersund

Post- och telestyrelsen använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Kontakt

Har ni frågor, vänligen kontakta oss på:

fakturaservice@pts.se

Fakturaadress

Post- och telestyrelsen (PTS)
FE 7761
831 90 Östersund

Observera att e-faktura gäller från 1 april 2019.

Bankgiro

5052-1897

Betalningar från utlandet skickas till:

Danske Bank
Box 7523
S-103 92 Stockholm
Sweden

IBAN: SE24 1200 0000 0128 1010 7912

BIC/SWIFT: DABASESX

Om du har frågor avseende kundinbetalningar, vänligen hör av dig till fakturaservice@pts.se.

PTS organisationsnummer: 202100-4359

Andra alternativ att skicka e-fakturor på

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL, för att ni till exempel redan har en annan e-fakturaleverantör, går det också att skicka:

arrow Svefaktura med transportfil Bas och så kallad ebMS-länk

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021004359 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1200

SFTI består av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten. Där kan du läsa mer om e-fakturaformat och transportmetod. http://sfti.se/standarder.4315.html               

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

 

arrow Svefaktura genom vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter. Uppge då vår partsidentitet och tekniska mottagningsadress (se punkt 2).

arrow Leverantörsportal för mindre företag

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

fakturaservice@pts.se

arrow Direktintegration för större företag

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress fakturaservice@pts.se