PTS kontor i Malmö och Kiruna

PTS huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har också kontor i Malmö och Kiruna.

Radiotillsyn tjänsteställe Malmö

Limhamnsgårdens Allé 3
216 16 Limhamn

Hantering av saknade (obeställbara) brev

Saknade brev
981 87 Kiruna
Besöksadress: Föreningsgatan 4
08-678 58 40