Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt samt ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Presschef är Peter Ekstedt.


Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


PTS årliga uppföljning visar på en avtagande trend när det gäller antalet anmälningar om tv-störningar.

19 juni 2018


PTS har granskat Tele2:s riskanalyser för integritetsincidenter.

19 juni 2018


Myndigheten vill nu få exempel på tekniska lösningar som kan ansluta hushåll där en fiberutbyggnad är osannolik. Arbetet är en del i ett regeringsuppdrag.

18 juni 2018


I höst tar PTS emot ansökningar från organisationer som anordnar utbildningar som ökar den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

18 juni 2018