Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


PTS misstänker att TeliaSonera bryter mot de skyldigheter som företaget har genom att inte lämna information till andra operatörer om de villafastigheter där beställning av fiber skett men där fiberanslutningen inte ännu levererats. Underrättelsen bygger på de skyldigheter PTS beslutat om för TeliaSonera på marknaden för lokalt tillträde.

18 juni 2015


Under sommarmånaderna inträffar många festivaler och marknader, och är en viktig period för många handlare. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras.

18 juni 2015


Som en av fyra myndigheter har Post- och telestyrelsen (PTS) nominerats till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

18 juni 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har i sin upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni beslutat vilken anbudsgivare som tilldelas uppdraget.

17 juni 2015


PTS inleder en granskning av en omfattande integritetsincident som inträffat hos Telenor.

15 juni 2015