Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Sveriges sex största nätägande operatörer presenterade igår en handlingsplan för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning. Arbetet att ta fram handlingsplanen har samordnats av Post- och telestyrelsen (PTS).

16 april 2015


Den svenska postmarknaden är fortsatt stark vad gäller volym och omsättning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk postmarknad 2015 som publiceras i dag.

15 april 2015


Användning av 700 MHz-bandet kan ge bättre mobiltäckning och kapacitet. Ett täckningskrav i bandet bör vara inriktat på att täppa till lokala vita fläckar i täckningen, säger Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport till regeringen. Det så kallade 700 MHz-bandet som i dag används för marksänd tv blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017.

15 april 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ett antal ändringar i toppdomänlagen. Bland annat att namn som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse ska kunna utgöra nationell toppdomän.

31 mars 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

27 mars 2015