Press

Här är pressmaterial samlat

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


4G-näten täcker allt större del av Sveriges yta.

2 mars 2015


Nyligen drabbades telenäten av stora störningar. På Post- och telestyrelsens (PTS) marknadsdag kommer frågan om säkra nät och tjänster att diskuteras.

27 februari 2015


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 700 MHz-bandet (694-790 MHz), som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än marksänd tv från 1 april 2017. Externa intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten.

27 februari 2015


Just nu är det störningar på mobiltelefonin i stora delar av landet. Störningarna kan även påverka internet. PTS följer frågan och står i kontakt med operatörerna. Aktuell driftinformation finns på operatörernas webbplatser.

23 februari 2015


De berörda operatörerna har under eftermiddagen bekräftat till PTS att de störningar i mobilnäten som drabbat landet under dagen nu är avhjälpta.

23 februari 2015