Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt samt ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Det har skett framsteg för krishanteringsförmågan inom telekomsektorn. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) utvärdering av krisövningen Telö 13.

27 mars 2014


Regeringen har satt som mål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

21 mars 2014


Hela 72 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 30 Mbit/s år 2013. Det innebär att EU:s bredbandsmål är på god väg att nås. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2013.

21 mars 2014


Nu är programmet för PTS marknadsdag klart.

14 mars 2014


Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna ovan är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet.

7 mars 2014