Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på pressidan hittar du bland annat bilder, presskontakt samt ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar. PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Presschef är Peter Ekstedt.


Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram en spektrumstrategi som myndigheten nu remitterar med marknadens aktörer. Strategin ska vägleda myndigheten i spektrumförvaltningen, så att resursen spektrum hanteras på ett sätt som ger störst nytta för samhället.

14 februari 2014


Tre externa talare är nu klara till PTS marknadsdag den 2 april, däribland Roberto Viola, DG Connect, Europeiska kommissionen, och Daniel Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet. Anmäl dig redan i dag.

14 februari 2014


Idag kostar ett mobiltelefonabonnemang i Sverige med 100 eller 900 samtal lika mycket. Det beror på att allt fler abonnemang är så kallade fastprisabonnemang, med ett fast pris på fria eller ett stort antal samtal och sms. Det visar den prisanalys som Post- och telestyrelsens (PTS) gjort i rapporten ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013”.

13 februari 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder in till en postdag onsdagen den 9 april.

11 februari 2014


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu en granskning kring hur reglerna om webbkakor efterlevs. Syftet med granskningen är att få fram praxis och vägledning kring hur reglerna ska följas.

11 februari 2014