Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Nu publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) regler och villkor för tilldelningen av tillstånd i 900 MHz- , 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Detta innebär att PTS tar nästa steg inför genomförandet av auktionen som syftar till en effektiv användning av frekvenser som bidrar till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

26 april 2023


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-när. Det digitala informationsmötet äger rum onsdag den 17 maj kl. 9.00-10.30.

25 april 2023


Den 21 april 2023 beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att upphäva de skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur som har gällt Telias kopparnät.

21 april 2023


Alla underlag till 2023 års bredbandsstöd kommer den 17 maj då ansökan öppnar i PTS portal. Redan nu vill vi berätta om några av de förbättringar som vi kommer att införa efter att vi har utvärderat och analyserat 2022 års bredbandsstöd. Ni som har sökt tidigare år kommer i övrigt att känna igen er i det mesta.

12 april 2023


Den svenska postmarknaden fortsätter att genomgå förändringar. Svenskarna skickar färre brev och ställer samtidigt högre krav på paketutdelning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) årliga rapport Svensk postmarknad. Samtidigt har Postnord haft en ökning av antalet klagomål sedan föregående år och problem att nå upp till kraven.

5 april 2023