Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

23 februari 2022


Tisdag den 22 februari skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har amatörradio-, båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

22 februari 2022


Under 2021 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut drygt 1,5 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet. Myndigheten har identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet.

22 februari 2022


Nu har Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat vilka åtgärder för att förbättra möjligheten till god mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som ska beviljas stöd. Sammanlagt tilldelar PTS 22,5 miljoner kronor i stöd.

21 februari 2022


Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry.

18 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) är med och arrangerar ett webbinarium den 16 mars som reder ut vad tillgänglighetsdirektivet innebär.

17 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Netnod uppdraget att förvalta det nationella systemet för spårbar tid och frekvens. Ett system som är väldigt viktigt för ett digitalt samhälle, inte minst för framtida energiförsörjning och 5G-näten.

16 februari 2022


Post- och telestyrelsen (PTS) genomför en informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen. Syftet är att bevaka postmarknadens utveckling och ge ökad insyn i priserna på marknaden.

15 februari 2022


Under 2021 gjordes 219 599 ärenden, en ökning med 1,9 procent jämfört med rekordåret 2020.

8 februari 2022


Vissa byggnader har felaktigt tilldelats stöd. Myndigheten har inlett återkravsärenden och vidtar åtgärder inför tilldelning.

3 februari 2022