Ingen ytterligare åtgärd efter PTS andra tillsyn av kontanttjänster

2021-12-08

Post- och telestyrelsen (PTS) har för andra gången granskat om det finns tillräckligt med platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i landet. Utifrån en fortsatt begränsad geografisk tillsyn kommer PTS inte att lämna över något ärende till Finansinspektionen. PTS kommer nu att fortsätta granska utvecklingen på marknaden.

Sedan den 1 januari 2021 är vissa större kreditinstitut och filialer till kreditinstitut skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning i betryggande utsträckning i hela landet. Skyldigheten innebär att endast en mindre andel av befolkningen får ha ett längre vägavstånd än 25 km till närmaste plats för kontantuttag respektive dagskasseinsättning.

Kontroll av geografisk efterlevnad

PTS har för andra gången i år kontrollerat den geografiska efterlevnaden av regleringen. Det innebär att PTS har samlat in uppgifter om platser för kontantuttag och dagskasseinsättning per den 1 september 2021 och gjort beräkningar utifrån dessa. I beräkningarna har PTS inte tagit med platser som för närvarande inte bedriver någon verksamhet, har ett inrapporterat tillträdeshinder eller som endast är säsongsöppna.

  • Beräkningarna visar att 0,25 procent av Sveriges befolkning har längre än 25 km till närmaste plats för kontantuttag. Denna siffra får enligt regelverket vara högst 0,3 procent.
  • Samtidigt är det 1,05 procent som har längre än 25 km till närmaste plats för dagskasseinsättning. I detta fall är kravet maximalt 1,22 procent.

Eftersom beräkningarna visar att marknaden för närvarande tillhandahåller platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning avslutar PTS granskningen av uppgifter från den 1 september 2021.

Fortsatt tillsyn behövs

Under året har PTS som sagt fokuserat på den geografiska tillgången till tjänsterna. PTS har till exempel inte tittat på om kontanttjänsterna har rimliga öppettider eller avgifter eller är möjliga att använda för personer med funktionsnedsättning. Den dagen PTS väljer att närmare granska aspekter som dessa kan fler inrapporterade platser komma att exkluderas från beräkningarna vilket kan påverka resultatet.

PTS kommer nu att fortsätta arbetet med att kontrollera tillgången till kontantuttag och dagskasseinsättning.

Klicka här för att läsa PTS bedömning

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55