Internet


Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

7 december 2021


Stadsnäten står för en stor del av det fiberanslutna internet i Sverige. För att öka stadsnätens robusthet har Post- och telestyrelsen (PTS) finansierat framtagningen av två regionala reservnoder i Norrbotten och Västerbotten.

6 december 2021


De bolag som har omfattats av granskningen är Telia, iTUX, Global Connect, Open Infra, Telenor, Tele2, Add Secure och Njudung Energi.

16 november 2021


Nu har de första besluten om tilldelning av bredbandsstöd 2021 fattats. I den här beslutsomgången beviljar PTS stöd till 257 projekt och fördelar ca 730 miljoner kronor.

1 november 2021


Under 2020 handlade Post- och telestyrelsen (PTS) drygt 330 driftsäkerhets- och integritetsincidenter. Den vanligaste orsaken till incidenter var fel kunduppgifter. PTS genomgång visar även på stora skillnader mellan landets största operatörer.

28 oktober 2021


I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

14 oktober 2021


Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

11 oktober 2021


PTS har granskat en driftstörning som påverkade Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


PTS avslutar tillsyn av Internetstiftelsens drift av toppdomänen.

30 september 2021


I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

31 augusti 2021