Fiber dominerar PTS bredbandstillsyn 2014

2014-02-18

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2014.

För att förbättra förutsättningarna för effektiv konkurrens på grossistmarknaderna inom bredbandsområdet bedriver PTS tillsyn. Tillsynsplanen utgår från PTS eget initiativ och inkomna bidrag från marknadsaktörerna.

Under 2014 kommer PTS att lägga störst resurser på tillsynen inom marknaden för nätinfrastrukturtillträde, där tillträde till fiber- och kopparaccesser ingår.

Tre högt prioriterade tillsynsområden under 2014 är:

- Processer och stödsystem för tillträde till fiber

- Förutsättningar för effektiva operatörsbyten vid fiberanslutning

- Vissa prissättningsfrågor med betydelse framför allt för tillträde till fiber

Utöver marknaden för nätinfrastrukturtillträde gäller denna tillsynsplan marknaderna för bredbandstillträde (bitströmstillträde) och terminerande avsnitt av hyrda förbindelser. PTS bedriver även konkurrenstillsyn på andra marknader, t.ex. samtrafik.

PTS kommer liksom tidigare år att följa upp de resultat som nås genom tillsynen. Det sker två gånger per år - i juni och i december. I samband med detta kommer PTS att publicera en tillsynsrapport. Däremellan kan PTS också komma att bjuda in bredbandsmarknadens aktörer till seminarier i aktuella ämnen.

Tillsynsplanen kan revideras om det uppstår behov under året.

Läs tillsynsplanen (pdf, nytt fönster)

För mer information:
Roger Gustafsson, jurist på enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55