Lättare att byta operatör

2014-04-30

Privatabonnemang för telefoni och bredband som tecknas från och med den 1 maj får ha högst en månads uppsägningstid. Då ändras lagen om elektronisk kommunikation.

Ändrade regler i lagen om elektronisk kommunikation gör det enklare för konsumenter att byta operatör. För privatabonnemang som tecknas från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara högst en månad. Däremot är det fortfarande tillåtet att avtala om bindningstid, för konsumenter får den dock vara maximalt 24 månader.

Konsumenter som köpt mobiltelefon eller annan utrustning (till exempel modem för mobilt bredband) med operatörslås ska kunna vända sig till operatören och få utrustningen upplåst utan kostnad efter bindningstidens slut.

Lagändringarna gäller konsumenter som tecknar abonnemang för elektroniska kommunikationstjänster från och med den 1 maj 2014. Reglerna gäller inte för företag, och inte för abonnemang som tecknats tidigare. I sådana fall kan vissa operatörer ändå frivilligt erbjuda kortare uppsägningstider eller gratis borttagning av operatörslås. Fråga din operatör vad som gäller i ditt fall.

Mer information:
Anna Montelius, jurist, enheten för konsumenträttigheter: 073-640 58 12
PTS presstjänst: 08-678 55 55