PTS granskar teleoperatörer

2014-11-26

Tele- och bredbandsoperatörernas avtal med konsumenterna ska vara tydliga, lättillgängliga och heltäckande. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn för att se om operatörerna uppfyller kraven.

Tele- och bredbandsoperatörerna är skyldiga att ha tydliga, lättillgängliga och heltäckande avtal enligt lagen om elektronisk kommunikation. Hur detta ska gå till har PTS tydliggjort i en föreskrift som började gälla den 1 juli 2013. Föreskriften ska bidra till tydligare avtal som underlättar för konsumenterna att göra medvetna val, men som också gör det enklare för konsumenterna att i efterhand kontrollera vad som har avtalats.

Sju operatörer ingår i tillsynen

Nu inleder PTS en planerad tillsyn av sju operatörer för att se om de uppfyller kraven i föreskriften. De operatörer som omfattas är Telia, Tele2, Telenor, HI3G (Tre), Com hem, Telecom3 och Gothia Telecom.

Senast den 15 december ska operatörerna svara på PTS frågor om hur de uppfyller kraven.

Mer information:
Catharina Jonson, jurist, enheten för konsumenträttigheter: 073-644 57 76
PTS presstjänst: 08-678 55 55