PTS underrättar Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2014-04-25

Net4Mobility (N4M), ett bolag som ägs gemensamt av Telenor och Tele2, skulle under 2013 ha täckt 471 adresser för att leva upp till utbyggnadskravet i bolagets tillståndsvillkor i 800 MHz-bandet. Då bolagets utbyggnad inte nått upp till detta har Post- och telestyrelsen (PTS) i dag underrättat bolaget. Om bolaget inte rättar sig senast den 30 november 2014 kan PTS förelägga bolaget.

Bakgrunden till underrättelsen är de krav på täckning och utbyggnad som finns i ett av tillstånden i 800 MHz-bandet som PTS auktionerade ut under 2011. Enligt tillståndsvillkoren ska tillståndshavaren N4M senast den 31 december 2013 ha täckt 75 procent av adresserna på de listor som PTS skickat till bolaget i slutet av 2011 respektive 2012. Under denna period har PTS totalt lämnat 628 adresser till N4M, men i slutet av 2013 täckte bolagets nät endast 139 adresser. Det saknades alltså täckning av 332 adresser för att kraven skulle vara uppfyllda.

Täckningskravet innebär att personer i bostäder och på företagsadresser som vill ha bredband men saknar möjlighet att få det ska få bredbandstäckning med minst 1 Mbit/s. Detta är viktigt inte minst för att uppnå regeringens mål att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
Ta del av underrättelsen

För mer information:
Lars Eklund, enhetschef spektrumtillsyn, tfn: 08-678 58 03
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Läs mer om täckningsvillkoret i 800 MHz-bandet