PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2014-04-11

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett utkast till uppdaterad kalkylmodell för mobilnät och vill ha marknadens synpunkter på detta arbete senast den 9 maj 2014.

PTS har tagit fram ett utkast till uppdaterad kalkylmodell för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2014. Inom ramen för det arbetet har också en översyn av kalkylräntan (WACC) gjorts.

En nyhet är att PTS planerar att ange prisnivån med två decimaler. Idag anges prisnivån i hela ören.

PTS ber i denna remiss också om marknadens synpunkter på när nästkommande uppdatering bör ske.

Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 9 maj 2014.

Läs remissen

För mer information:
Kristian Viidas, tfn 073-644 57 43
PTS presstjänst 08-678 55 55