PTS föreslår ändringar i toppdomänlagen

2015-03-31

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ett antal ändringar i toppdomänlagen. Bland annat att namn som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse ska kunna utgöra nationell toppdomän.

PTS har haft i uppdrag av regeringen att bland annat utreda behov av förändringar i lagen om nationella toppdomäner för Sverige. Uppdraget rapporteras i dag till regeringen.

Definitionen av nationell toppdomän ändras

PTS föreslår att toppdomänlagen ändras så att även andra toppdomäner än .se kan omfattas. Förslaget är att definitionen ändras så att med nationell toppdomän avses en toppdomän som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse.

Det innebär att fler Sverigerelaterade toppdomäner än i dag kan komma att omfattas av lagen, till exempel namnet på en stad.

I rapporten föreslår PTS även att ett antal olika utredningar genomförs. Det handlar bland annat om att vilket ansvar staten bör ha för att säkerställa en kontinuerlig drift för nationella toppdomäner i Sverige, samt hur en skyldighet, för domänadministratörer, att till PTS rapportera inträffade allvarliga incidenter kan införas på lämpligt sätt.

Läs rapporten

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS ska se till att lagen om nationell toppdomän för Sverige på internet efterlevs. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006 och rör teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa.

Domännamnsadministratören .SE (Stiftelsen för internets infrastruktur) är tillsynsobjekt enligt lagen. PTS utövar i huvudsak tillsyn över .SE och inte över respektive ombud (även kallad registrar) som är kundkontakt mellan administratören och den som vill registrera ett domännamn.

Läs mer på PTS webbplats.