PTS rättar till redigeringsfel i skyldighetsbeslut

2015-03-20

PTS gör en rättelse med anledning av redigeringsfel i skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a). Beslutet fattades den 19 februari 2015 av PTS styrelse.

Felen består i att texter som ska vara likalydande skiljer sig åt på tre punkter. Det rör sig om redigeringsfel.

Beslutet om självrättelse enligt 26 § förvaltningslagen har fattats av generaldirektören. Självrättelsen är gjord innan överklagandetiden för skyldighetsbeslutet har gått ut. Den går ut den 26 mars 2015.

Det rättade beslutet finns här

För mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55