Tilldelningsbeslut om förmedlingstjänsten bildtelefoni

2015-06-17

Post- och telestyrelsen (PTS) har i sin upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni beslutat vilken anbudsgivare som tilldelas uppdraget.

Idag fattade PTS tilldelningsbeslut om förmedlingstjänsten bildtelefoni. Uppdraget är att tillhandahålla tjänsten från och med 1 juli 2016. Avtalstiden är 38 månader med möjlighet till förlängning på 24 månader. Uppdraget går till Evantia Oy.

Upphandlingen annonserades 15 april 2015 och sista dag för att lämna anbud var 25 maj 2015. Det inkom tre anbud. Nuvarande avtalspart är Örebro Läns Landsting som alltså tillhandahåller tjänsten till och med 30 juni 2016.

Förmedlingstjänsten bildtelefoni går ut på att samtal tolkas mellan teckenspråkiga och hörande personer via bildtelefon. En teckenspråkig person ringer en tolk som i sin tur ringer upp en hörande, eller tvärtom. Tolken förmedlar sedan samtalet mellan de båda.

Läs mer på pts.se/bildtelefoni

Mer information
Anders Franzén, enheten för inkluderande it och telefoni, tfn: 073-644 55 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 00