Berec inleder konsultation av förslag på riktlinjer om hur regler om nätneutralitet ska tillämpas

2016-06-07

Samarbetsorganisationen Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications), där PTS och övriga EU:s regleringsmyndigheter inom elektronisk kommunikation ingår, inledde den 6 juni 2016 en allmän konsultation av ett utkast på gemensamma riktlinjer för hur EU:s regler om nätneutralitet ska tillämpas av regleringsmyndigheterna. Reglerna trädde i kraft den 30 april i hela EU.

Konsultationen pågår under sex veckor med sista svarsdatum den 18 juli.

PTS och Berec välkomnar intresserade aktörer att lämna synpunkter på riktlinjerna till följande e-postadress: NN-Consultation@berec.europa.eu.

Ta del av Berecs utkast till riktlinjer och övrig information här

Mer information om reglerna finns på PTS webbplats.